Státní dluh České republiky 2.997.000.000.000 Kč

  • -

Státní dluh České republiky 2.997.000.000.000 Kč

Kategorie:Novinky

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, prostřednictvím které je prezentován stav realizace operativního programu financování a plánu emisní činnosti ve vztahu k vyhlášeným strategickým cílům konkretizovaným ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023, která byla uveřejněna dne 3. ledna 2023. Dále zahrnuje pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2022 do prvního čtvrtletí roku 2023.

Absolutní nominální korunová hodnota státního dluhu ke konci prvního čtvrtletí roku 2023 dosáhla úrovně 2 997,0 mld. Kč. Oproti konci roku 2022 se jedná o nárůst o 102,2 mld. Kč. V relativní vyjádření vůči HDP došlo k mezičtvrtletnímu nárůstu státního dluhu ze 42,6 % na 42,9 %, tedy o 0,3 p. b. Tato skutečnost je dána zejména prodejem státních dluhopisů se splatností nad jeden rok a státních pokladničních poukázek v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023 za účelem průběžného krytí schodku státního rozpočtu.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2023 probíhala pravidelná emisní činnost státu ve standardním režimu, v rámci níž byly prodány korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy se splatností nad jeden rok v celkové jmenovité hodnotě 141,0 mld. Kč. Dále došlo k prodeji státních pokladničních poukázek v celkové jmenovité hodnotě 94,6 mld. Kč a 2,0 mld. EUR.

Státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně jsou zaknihované v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. a jsou zároveň způsobilé v rámci úvěrových operací Eurosystému. Dne 18. ledna 2023 se uskutečnila pilotní americká aukce tříměsíčních státních pokladničních poukázek denominovaných v jednotné evropské měně, když při celkové poptávce ve výši téměř 3,5 mld. EUR byly prodány státní pokladniční poukázky v celkové jmenovité hodnotě 1,0 mld. EUR s průměrným výnosem 2,508 % p. a. Na tuto aukci navázalo v průběhu února vydání šestiměsíčních státních pokladničních poukázek rovněž v celkové jmenovité hodnotě 1,0 mld. EUR s průměrným výnosem 3,102 % p. a.

Nejnovější příspěvky

img
img
img